Ziraat Yatırım – Otokar Otomotiv (OTKAR) 1Ç23 Bilanço Analizi

Ziraat Yatırım – Otokar Otomotiv (OTKAR) 1Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Otokar İlk Çeyrekte Kar Beklentilerinin Aksine 514,8mn TL Net Dönem Zararı Kaydetti…

Otokar 2023 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin aksine 514,8mn TL net dönem zararı açıklamıştır. Ortalama piyasa beklentisi 56mn TL net dönem karı iken bizim beklentimiz de 42mn TL net dönem karı yönündeydi. Tahminimizdeki sapmada brüt karlılığın beklentimizden düşük ve vergi giderinin de beklentimizden yüksek gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 200,5mn TL net dönem karı kaydetmişti.

Otokar’ın 1Ç2023’de satış gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam satış adedinin %53 oranında artarak 1.033’e yükselmesi ve kurlardaki artışın olumlu katkısıyla %96 oranında artarak 2.536mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan satışların maliyeti ise zırhlı araç satışlarının 39 adetten 3 adete gerilemesinin de etkisiyle aynı dönemde %160 oranında artmış ve buna bağlı olarak brüt kar %18 oranında azalarak 382,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı da %36,1’den %15,1’e gerilemiştir. Satış adetleri artmasına karşın, zırhlı araçlar satış adetlerinin gerilemesi brüt kar marjının düşmesinde önemli etken olmuştur. Operasyonel giderler ise aynı dönemde özellikle pazarlama giderleri kaynaklı %80 oranında artarken, diğer faaliyetlerden gelirler 151,1mn TL’den 163,1mn TL’ye yükselmiştir. Böylece Otokar 18,4mn TL net faaliyet zararı (1Ç2022’de 304,9mn TL net faaliyet karı) kaydetmiştir.

Şirketin ilk çeyrekte 114,4mn TL Faiz Amortisman Vergi Öncesi Zararı (1Ç2022’de 189,3mn TL FAVÖK) oluşmuştur. Ek olarak şirket iştiraklerden 1Ç2023’de 12,4mn TL gider (1Ç2022’de 5,9mn TL gider) kaydetmiştir. Finansman tarafında da 353,4mn TL’lik net gider (1Ç2022 97,8mn TL net gider) kaydedilirken, 131mn TL’lik vergi gideri sonrası 1Ç2023 net dönem zararı 514,8mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Otokar’ın Mart sonu itibariyle bekleyen sipariş miktarı, Aralık 2022 sonundaki 2.146mn TL’den (66mn dolar ve 48mn euro) 3.296mn TL’ye (120mn dolar ve 48mn euro) yükselmiştir.

İlk çeyrekte zırhlı araç satışı sadece 3 adet…
Otokar’ın satış miktarı adetsel bazda 2023 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %53 oranında artarak 1.033 adet olarak gerçekleşmiştir. Otobüs ve kamyon satış adetleri aynı dönemde sırasıyla %81 ve %27 oranlarında artarak olumlu katkı sağlarken, zırhlı araç satış adetleri ise sadece 3 adet olarak gerçekleşmiştir.

Yurtdışı satış gelirlerinin toplam satış gelirleri içindeki payı 1Ç2023’de %54…
Otokar’ın yurtdışı satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre, özellikle zırhlı araç satışlarının çok düşük olmasının etkisiyle sadece %66 oranında artarken, yurtiçi satış gelirleri ise %150 oranında yükselmiştir. Buna bağlı olarak, toplam satış gelirleri içinden ihracatın payı da 1Ç2022’deki %64’ten 1Ç2023’de %54 seviyesine gerilemiştir. 4Ç2022’de yüksek zırhlı araç satışlarının etkisiyle yurtdışı satışların toplam satışlar içindeki payı %84 seviyesindeydi.

otokar-otomotiv-ve-savunma-sanayi-a-s