Ziraat Yatırım – Petkim (PETKM) 1Ç23 Bilanço Analizi

Ziraat Yatırım – Petkim (PETKM) 1Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri “TUT”
Hedef Hisse Fiyatı : 15,45TL

Petkim’in 1Ç2023 Ana Ortaklık Net Dönem Karı Yatırım Faaliyetlerinden Gelirlerin Etkisiyle Beklentileri Aştı…

Petkim’in 2023 yılının ilk çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 154,7mn TL ile piyasa beklentisi olan 15mn TL’nin üzerinde, bizim beklentimiz olan 255mn TL’nin ise altında gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 1.753,7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Tahminimizdeki sapmada, operasyonel karlılığın beklentimizden oldukça düşük gerçekleşmesine karşın yatırım faaliyetlerinden yüksek gelir (1.208mn TL) kaydedilmesi etkili olmuştur. Şirket ilk çeyrekte 563,8mn TL net faaliyet zararı kaydetmiştir.

Şirketin satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre, satış miktarındaki %26,8’lik gerileme ile %19,5 oranında azalarak 9,2 milyar TL’ye (ortalama beklenti 9,8 milyar TL idi) gerilemiştir. Satışların maliyeti ise aynı dönemde sadece %5,4 oranında azalmış ve buna bağlı olarak şirket 19,5mn TL brüt zarar (1Ç2022’de 1.675mn TL brüt kar) kaydetmiştir. Görece düşük kapasite kullanımı ve nafta fiyatlarındaki yüksek oynaklık karlılığı olumsuz etkilemiştir. Ayrıca stok geliri de ilk çeyrekte 7,2mn dolar ile 1Ç2022’deki 45,8mn doların oldukça altında gerçekleşmiş ve olumlu katkısı sınırlı olmuştur. Operasyonel giderler aynı dönemde %78,8 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 1Ç2023’de 1,9mn TL gelir (1Ç2022’de 237,9mn TL) kaydedilmiştir. Böylece 563,8mn TL faaliyet zararı oluşmuştur. Şirket ilk çeyrekte 243,1mn TL Faiz Amortisman Vergi Öncesi Zarar kaydetmiştir.

Diğer taraftan yatırım faaliyetlerinden net gelirler ise yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artışı kaynaklı (1Ç2022’de 562,3mn TL, 1Ç2023’te 1.119,5mn TL değer artışı) 1Ç2022’deki 826,9mn TL’den 1Ç2023’de 1.208,3mn TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemde 585,5mn TL net finansman gideri (1Ç2022 348,1) kaydedilmiştir. Böylece 59mn TL vergi öncesi net dönem karı oluşmuştur. 72mn TL’lik vergi geliriyle birlikte Şirket ilk çeyreği 154,7mn TL ana ortaklık net dönem karı ile kapamıştır.

Etilen Kapasite Kullanımı 1. Çeyrekte %80…
Petkim’in satış miktarı 1Ç2023’te bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,8 oranında, bir önceki çeyreğe göre de %6,7 oranında azalarak 434bin ton seviyede gerçekleşmiştir. 2022 yılının son çeyreğindeki 4 yılda bir yapılan yoğun planlı bakım çalışmaları ardından kapasite kullanımında toparlanma olsa bile yine de bir önceki yılın ilk çeyreğine göre düşük kalmıştır. Etilen kapasite kullanımı 1Ç2023’te %80 olarak gerçekleşmiştir. Satış tarafında ise ticari satışlar 1Ç2022’deki 267bin tondan 1Ç2023’de nafta fiyatlarındaki yüksek oynaklıkla birlikte 126bin ton seviyesine gerilemiştir.

1Ç2023’te 7,2mn dolar stok geliri…
Brent petrol fiyatları Aralık ayı sonundaki 84,32$/varilden Ukrayna Rusya savaşının devam etmesine karşın resesyon endişeleriyle birlikte Mart ayı sonunda 79,82$/varil seviyesine gerilemiştir. Ortalama brent de 2022 yılı son çeyrekte 88,25$/varil iken 2023 yılının ilk çeyreğinde ortalama 81,93$/varile gerilemiştir. Diğer taraftan Nafta fiyatları ise 4Ç2022’deki ortalama 625 dolardan ilk çeyrekte 670 dolara yükselmiştir. Bu durum Petkim’de 7,2mn dolar stok karı oluşmasına (4Ç2022 3,2mn dolar stok zararı-1Ç2022 45,8mn dolar stok geliri) neden olmuştur. Etilen-nafta marjı da 1Ç2022’deki ortalama 493$/tondan 4Ç2022’de ortalama 275$/ton seviyesine (4Ç2022’de 184$/ton) inmiştir. Etilen-nafta marjı düşük kalmakla birlikte son çeyreğe göre %50 artışkaydetmiştir. Nisan ayında ortalama etilen-nafta marjı 349$/ton seviyesinde gerçekleşmiştir.

petkim-petrokimya-holding-a-s