Ziraat Yatırım – Petkim (PETKM) 3Ç23 Bilanço Analizi

Ziraat Yatırım – Petkim (PETKM) 3Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri “TUT”
Hedef Hisse Fiyatı : 24,00TL

Petkim’in 3Ç2023’de Ana Ortaklık Net Dönem Karı 2.418mn TL ile Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti…
Petkim’in 2023 yılının üçüncü çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 2.418mn TL ile hem piyasa beklentisi olan 1.103mn TL’nin hem de bizim beklentimiz olan 1.322mn TL’nin çok üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 1.495mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Tahminimizdeki sapmada, operasyonel karlılığın beklentimizden yüksek ve finansman giderlerinin beklentimizden düşük gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirket üçüncü çeyrekte 1.233mn TL FAVÖK kaydetmiştir.

Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak- Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı 2.707mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde ise Şirket, 5.758mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Şirketin satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,1 oranında azalarak 13,2 milyar TL’ye (ortalama beklenti 13,3 milyar TL idi) gerilemiştir. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %13,7 oranında azalmış ve buna bağlı olarak şirketin brüt karı %86,9 oranında artarak 1.727mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %91 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 3Ç2023’de 266mn TL net gelir (3Ç2022’de 317mn TL gelir) kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı %43,7’lik artışla 1.146mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin FAVÖK’ü de 1.233mn TL (3Ç2022’de 687mn TL) olmuştur.

Yatırım faaliyetlerinden net gelirler 3Ç2022’deki 950mn TL’den 3Ç2023’de 2.058mn TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemde kur farkına bağlı olarak 1.131mn TL net finansman gideri (3Ç2022 551mn TL gider) kaydedilmiştir. Böylece 2.072mn TL vergi öncesi net dönem karı oluşmuştur. 273mn TL’lik vergi geliri ve 72,3mn TL’lik azınlık payı dahil edildikten sonra Şirket’in üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı 2.418mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Petkim’in hedef hisse fiyatını, tahminlerimizdeki değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak, 19,10TL’den 24,00TL’ye yükseltiyoruz. Hisse için daha önceki “TUT” önerimiz ise koruyoruz.

petkim-petrokimya-holding-a-s