Ziraat Yatırım – Tav Havalimanları (TAVHL) 2Ç23 Bilanço Analizi

Ziraat Yatırım – Tav Havalimanları (TAVHL) 2Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri : AL
Hedef Hisse Fiyatı : 162,00TL

TAV’ın 2Ç2023’de Ana Ortaklık Net Dönem Karı 887mn TL ile Beklentilerin Bir Miktar Altında Gerçekleşti…

TAV Havalimanları 2023 yılının 2. çeyreğinde 887mn TL (37,8mn EUR) ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 630mn TL (52,3mn EUR) ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti. Hem piyasa beklentisi hem de bizim beklentimiz 1.131mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada net vergi giderlerinin beklentimizden yüksek gerçekleşmesi etkili olmuştur. İkinci çeyrek karına karşın Şirket’in 6 aylık ana ortaklık net dönem zararı 32mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde 295mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.

Şirket’in 2Ç2023’de toplam hizmet verilen yolcu sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %26,6 oranında, 2019 yılının aynı dönemine göre ise %2,6 oranında artarak 25,1 milyona ulaşmıştır. TAV bir önceki çeyrekte ise 14,2 milyon yolcuya hizmet vermişti. Bu duruma bağlı olarak TAV’ın satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %61,9 oranında artarak 2Ç2023’de 6.926mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar ise %53,9 oranında artmış ve 2.815mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %122 oranında yükselirken, 27mn TL’lik diğer faaliyetlerden net gelir ile birlikte net faaliyet karı 1.671mn TL (2Ç2022’de 1.309mn TL idi) olarak gerçekleşmiştir.

FAVÖK ise aynı dönemde %46,9 oranında artarak 2.308mn TL’ye (103mn EUR) yükselirken (ortalama beklenti 2.461mn TL idi), FAVÖK marjı da %33,3 olarak gerçekleşmiştir. İştiraklerden 2Ç2023’de 528mn TL net gelir (2Ç2022’de 80mn TL net gelir) kaydedilmiştir. Net finansman gideri aynı dönemde 647mn TL’den 1.145mn TL’ye yükselirken, 378mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 887mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir defaya mahsus deprem vergisi, daha yüksek amortisman ve yasal kayıtlardaki parasal döviz varlıklarının yeniden değerlenmesi nedeniyle Yeni Antalya imtiyazı cari dönem vergisinden olumsuz etkilenmiştir. Bunun yanı sıra, yüksek faiz oranları nedeniyle finansman giderleri de artmaktadır.

TAV’ın hedef hisse fiyatını, tahminlerimizdeki yukarı yönlü güncellemeler ve piyasa çarpanlarındaki değişikliklere bağlı olarak 131,10TL’den 162,00TL’ye yükseltiyoruz. Hisseyle ilgili daha önceki “AL” önerimizi de koruyoruz.

tav-havalimanlari-holding-a-s