Ziraat Yatırım – Tüpraş (TUPRS) 3Ç23 Bilanço Analizi

Ziraat Yatırım – Tüpraş (TUPRS) 3Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri: AL
Hedef Hisse Fiyatı : 183,40TL

Tüpraş’ın 3Ç2023 Ana Ort. Net Dönem Karı 21,3 Milyar TL ile Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti…

Tüpraş’ın 3Ç2023 ana ortaklık net dönem karı 21.306mn TL ile hem ortalama piyasa beklentisi olan 18.047mn TL’nin hem de bizim beklentimiz 19.064mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, stok geliri ve satış miktarının beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Tüpraş 3Ç2022’de 11.554mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Üçüncü çeyrekteki kar rakamıyla birlikte Şirket’in 2023 yılı Ocak- Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı 35.272mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket 9A2022’de 23,5 milyar TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Tüpraş’ın satış gelirleri 3Ç2023’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış miktarının yaklaşık seviyelerde aynı kalmasına karşın, petrol fiyatlarının dolar bazında %41,7 artmasının etkisiyle %22,9 oranında artmış ve 185,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Tamamlanan bakımlar sonucu kapasite kullanım oranı bu çeyrekte %99 seviyesinde gerçekleşmiştir. Brüt kar, 3,3 milyar TL’lik stok geliri ve 3Ç2023’teki yüksek net rafineri marjı sayesinde (19($/varil)) %68,2 oranında artarak, 3Ç2023’te 32,8 milyar TL’ye yükselmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar marjı da %12,9’dan %17,7 seviyesine yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %88,6 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 2.161mn TL net gider (3Ç2022’de 3.775mn TL net gider) kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı 3Ç2022’deki 13,7 milyar TL’den 3Ç2023’de 26,9 milyar TL’ye yükselmiştir.

Yatırım faaliyetlerinden net gelirleri 158mn TL olan Tüpraş’ın, iştirak gelirleri ise OPET kaynaklı 848mn olmuş ve karlılığı desteklemiştir. Bu gelişmeler neticesinde, Şirketin FAVÖK’ü de %68,6 oranında artarak 30,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir (Piyasa beklentisi 26,6 milyar TL olurken bizim beklentimiz 28 milyar TL idi). FAVÖK marjı ise %11,9’dan %16,3 seviyesine ulaşmıştır. Finansman tarafında 3Ç2023’de 756mn TL net gider kaydedilmiştir. Bu çeyrekte vergi gideri 5.715mn TL’yi göstermiştir. Güçlü kapasite kullanım oranı, mevsimsel talep ve çeyreklik yüksek net rafineri marjı sayesinde ana ortaklık net dönem karı da 21,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Tüpraş’ın hedef hisse fiyatını, tahminlerimizdeki güncellemelere ve piyasa çarpanlarındaki değişikliklere bağlı olarak, 143,00TL’den 183,40TL’ye yükseltiyoruz. Hisse için daha önceki “AL” önerimizi de koruyoruz.

turkiye-petrol-rafinerileri-a-s