Ziraat Yatırım – VakıfBank (VAKBN) 2Ç23 Bilanço Analizi

Ziraat Yatırım – VakıfBank (VAKBN) 2Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri : AL
Hedef Hisse Fiyatı : 15,45TL

Vakıfbank’ın 2Ç2023’deki Net Dönem Karı 1 milyar TL ile Beklentiler Doğrultusunda Gerçekleşti…

Vakıfbank’ın 2023 yılının ikinci çeyreğindeki net dönem karı 1.007mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bizim beklentimiz 1.199mn TL iken, piyasanın ortalama kar beklentisi 1.152mn TL idi. Banka’nın 1Ç223 ve 2Ç22 karı sırasıyla 4.503mn TL ve 7.016mn TL idi.

İkinci çeyrek karı sonrasında Banka’nın 1Y2023 dönemindeki net dönem 5.509mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 10.019mn TL olmuştur.

Mevduata verilen faizlerdeki yüksek artış ve TÜFE endeksli tahvillerin (Tüketici Fiyatlarına Endeksli devlet tahvillerinin değerlemesi yıllık % 34 enflasyon tahminine göre yapılmıştır; Bu tahvillerden elde edilen gelir 10,3milyar TL, önceki 9,7milyar TL) görece düşük katkısı sonrasında net faiz gelirleri 1,8 milyara kadar (Önceki: 6,5 milyar TL) gerilemiştir. Önceki çeyrekte 12 milyar TL’lik serbest karşılık iptali sonrasında kaydedilen yüksek diğer faaliyet gelirleri bu çeyrekte 5,8 milyar TL (önceki 24,6 milyar TL) olurken, operasyonel giderler de baz etkisiyle 1Ç2023’deki 20 milyar TL’den (12 milyar TL’si deprem bağışı) 9,6 milyar TL’ye gerilemiştir. Banka 250mn TL serbest karşılık iptali yapmıştır. Vakıfbank’ın net ücret ve komisyon gelirleri çeyreksel bazda %25,2 oranında artarak 5,1milyar TL’ye çıkmış ve karı desteklemiştir. Öte yandan, ticari karda 2,3milyar TL’den 9,3milyar TL’ye güçlü artış gözlenirken, karşılık giderleri %35,6 azalarak 8,6milyar TL olmuştur. 2,7milyar TL’lik vergi gideri sonrasında Banka’nın karı 1 milyar TL olmuştur.

Banka’nın net faiz marjı, azalan kredi – mevduat makası ile birlikte düşük seviyelere gerilerken, özkaynak karlılığı da düşük tek haneli rakamlarda kalmıştır. Vakıfbank’ın sermaye yeterlilik rasyosu (BDDK geçici düzenlemesi dahil) 99 baz puan baz puan azalarak %14,85’e inmiştir. Döviz kurunun 134 baz puan, kredi büyümesinin 111 baz puan ve market & operasyonel riskin 34 baz puan sermaye yeterlilik rasyosuna negatif etkisi olmuştur.

Vakıfbank’ın hedef hisse fiyatını, tahminlerimizde yaptığımız revizyonlar ile piyasa çarpanında yaptığımız güncellemeye bağlı olarak 14,08TL’den 15,45TL’ye çıkartıyoruz. Vakıfbank için daha önceki “AL” önerimizi de koruyoruz.

turkiye-vakiflar-bankasi-t-a-o