Bist Kodu : ALNUS
Son Güncelleme:

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Halka Arz Süreci Hakkında

Yönetim Kurulu’nun 27.12.2023 tarihli ve 2023/171 numaralı kararı kapsamında, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.‘nin paylarının sermaye artırımı ve/veya ortak satışı yöntemiyle halka arz edilmesine ve bu payların Borsa İstanbul AŞ’ye kote edilmesine izin verilmesini teminen, Şirket Esas Sözleşmesi’nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na ön izin başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

(ALNUS) Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KAP bildirimi
Gönderim Tarihi: 28.12.2023
Kaynak: kap.org.tr

Dahil Olduğu Endeksler :
ALNUS-alnus-yatirim-menkul-degerler-a-s