Bizim Menkul – Cari İşlemler ve Ödemeler Dengesi İstatistikleri / Aralık 2022

Bizim Menkul – Cari İşlemler ve Ödemeler Dengesi İstatistikleri / Aralık 2022

– Özet –

Cari İşlemler Dengesi

TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerine göre 2021 yılının Aralık ayında 3.174 milyon dolar açık veren cari denge, 2022 yılının aynı ayında 5.910 milyon dolar açık verdi. Böylece 2022 yılı Kasım ayında 46.033 milyon dolar olan 12 aylık cari işlemler açığı, Aralık ayında 48.769 milyon dolara yükseldi.

Cari açığın temel olarak nasıl finanse edildiğini gösteren ödemeler dengesi istatistiklerine göre 2022 Aralık ayında 5,9 milyar dolar cari açıkla beraber yabancıların 580 milyon dolarlık pay satışıyla birlikte toplamda 6,5 milyar dolar döviz çıkışı gerçekleşmiştir. Çıkan bu dövize karşılık yabancıların 1,3 milyar dolarlık tahvil alımının yanı sıra doğrudan yatırımlardan 374 milyon dolar, net varlık ediniminden 102 milyon dolar ve 6,7 milyar dolar diğer yatırımlar döviz girdisi olmuştur. 428 milyon dolar net hata ve noksan sonrasında ise TCMB’nin rezervlerinde 2,4 milyar dolarlık artış yaşanmıştır.

Son 12 aylık dönemde ise 48,8 milyar dolar olan cari açıkla beraber yabancıların 4 milyar dolarlık pay ve 4,9 milyar dolarlık tahvil satışının yanı sıra 4,5 milyar dolar net varlık edinimi hesabıyla birlikte toplamda 62,2 milyar dolarlık döviz çıkışı gerçekleşmiştir. Çıkan bu dövize karşılık 8,05 milyar dolar doğrudan yatırımlardan döviz girdisi olurken büyük bir kısmı TCMB’nin yükümlülüklerinin artmasıyla oluşan diğer yatırımlar hesabından 42,3 milyar dolar giriş olmuştur. 24,2 milyar dolar net hata ve noksan sonrasında ise TCMB’nin rezervlerinde 12,3 milyar dolarlık artış yaşanmıştır.

 

bizimmenkuldegerler