Enda Enerji Holding A.Ş.

Halka Arz Bilgileri

(Taslak)
Halka Arz Tarihi :
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : Hazırlanıyor...
Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım **
Pay : 100,000,000 Lot
Aracı Kurum : Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pazar : Yıldız Pazar
Son Güncelleme:
  Özet Bilgiler
 • Halka Arz Şekli

  - Sermaye Artırımı : 100.000.000 Lot
  * Taslak İzahname, Sayfa 1.

 • Fonun Kullanım Yeri

  - %40-50 Bağlı ortaklıklar bünyesindeki yatırımlar.
  - %30-40 Yurt içi ve yurt dışında yatırımlar.
  - %10-20 İşletme sermayesi.
  * Taslak İzahname, Sayfa 337.

 • Tahsisat Grupları

  - Yoktur.
  * Tamamen Eşit Dağıtım.

 • Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

  - İlerleyen aşamalarda tamamlanacaktır.

 • Finansal Tablo
  2023 2022 2021
  - Hasılat 1,0 Milyar TL 1,7 Milyar TL 362,5 Milyon TL
  - Brüt Kâr 180,1 Milyon TL 657,1 Milyon TL 175,6 Milyon TL
  * Taslak İzahname, Sayfa 223.

 • Fiyat İstikrarı

  - Planlanmamaktadır.
  * Taslak İzahname, Sayfa 334.

 • Satmama Taahhüdü

  - 1 Yıl, İhraççı.
  - 1 Yıl, Ortaklar.
  * Taslak İzahname, Sayfa 335.

 • Halka Açıklık

  - %22,4.
  * Taslak İzahname, Sayfa 321.

 • ** Tamamı Eşit Dağıtım.
  *** T1-T2 Uygun.

 • Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 • * Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili banka ve yatırım kuruluşları.

Enda Enerji Holding A.Ş.

Enda Enerji Holding A.Ş. (ENDA, Şirket ) konusu sadece enerji olan girişimlerde bulunmak üzere, 07 Ocak 1993 yılında İzmir’de Enda Enerji Üretim ve Dağıtım A.Ş adıyla kurulmuştur. 29.06.2000 tarihinde yapılan Olağan Genel kurul Toplantısı’nda Şirket’in unvanının “Enda Enerji Holding A.Ş.” olarak değiştirilmesi onaylanmış ve söz konusu değişiklik 04.09.2000 tarihinde Türkiye Sicil Gazetesinde tescil edilmiştir.

ENDA’nın bağlı ortaklıkları ile birlikte ana faaliyet konusu yenilenebilir enerji kaynaklarından yatırımcı sıfatı ile her türlü üretim teknolojileriyle enerji üretim projeleri geliştirmek, yatırımları gerçekleştirmek ve üretim santrallerini işletmeye alarak elektrik üretimi, satışı ve elektrik ticaretini yapmaktır. ENDA, bünyesindeki çevre dostu ve profesyonel yönetim anlayışıyla işletilen enerji santralleri vasıtasıyla ürettiği elektriğin satışını YEKDEM, Gün Öncesi Piyasası (“GÖP”) ve İkili Anlaşma yolu ile satmaktadır. Ayrıca, 2004 yılından beri süregelen serbest tüketiciye satışlarını, 2016 yılında kurmuş olduğu Ensat Elektrik Enerjisi Tedarik Ticaret A.Ş bünyesinde profesyonel anlamda yürütmeye devam etmektedir.

Bünyesinde bulunan yenilenebilir kaynak çeşitliliği (barajlı HES, nehir tipi HES, rüzgâr ve jeotermal) ve bu kaynakların Türkiye’nin değişik coğrafyalarında yer alması sayesinde, toplam portföy bazında mevsimsel etkileri tek bir kaynağa dayalı yenilenebilir üretim yapan tesislere nazaran daha az hissettirecek şekilde yıl içerisine daha dengeli yayılmış bir elektrik üretim profiline sahiptir.

ENDA’nın 31.12.2019 itibarıyla bağlı ortaklıkları ve iştiraklerindeki %100’ü yenilenebilir olan 10 elektrik üretim santralinin toplam kurulu gücü 180,1 MW’e’dir. Kurulu güç dağılımı olarak portföyünde 4 hidro (104 MW), 5 rüzgâr (68,6 MW) ve 1 jeotermal (7,5 MW) elektrik üretim santrali bulunmaktadır. Toplam elektrik üretiminin %100’ünün yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşması dışa bağımlılığı azaltmakta ve devlet alım garantilerinden faydalanılmasını sağlamaktadır. Hedefi öncelikle tüm ortakları için yarattığı katma değeri artırmak olan Enda Grubu, Yönetici ve çalışanları ile birlikte, 26 yılı aşkın süredir takım ruhu, birbirlerine duydukları güven, saygı ve sevgi ile çalışmalarını, uzun vadeli değer yaratma hedefi ve küresel vizyonu çerçevesinde devam ettirmektedir.

Santraller:
- Çanakkale, Tuzla JES.
- Balıkesir, Çaygören HES.
- İzmir, Urla RES, Alaçatı RES, Mordoğan RES, Germiyan RES, Yaylaköy RES.
- Aydın, Akçay HES.
- Adana, Eğlence I HES, Eğlence II HES.

Şehir : İzmir Kuruluş Tarihi : 07.01.1993
Dahil Olduğu Endeksler :
enda-enerji-holding-a-s