Son Güncelleme:

GFS Holding A.Ş.’nin Halka Arz Süreci Hakkında

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan GFS Holding A.Ş.’nin (GFS Holding) halka arzına yönelik olarak GFS Holding Esas Sözleşmesi’nin Sermaye Piyasası mevzuatına uygun hale getirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) Nisan ayında yaptığımız başvuru; GFS Holding’in tek hissedarının ve iki bağlı ortaklığından birinin halka açık olması, halihazırda iki bağlı ortaklığı dışında faaliyetinin olmaması, 2021 yılının sonlarında kurulmasına bağlı olarak 2021 yılı faaliyetlerinin 2021 yılsonu mali tablolarına tam olarak yansımaması ve bu kapsamda 2021 yılı mali tablolarında bir finansal halka arz kriterinin sağlanmaması gerekçeleriyle SPK tarafından uygun bulunmamış ve buna ilişkin yazı 21.11.2023 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir.

GFS Holding’in 2023 yılsonu mali tablolarının hazırlanmasının ardından halka arz için gerekli finansal kriterlerin tümünün sağlanmış olacağını ve SPK’nın yazısındaki diğer gerekliliklerin de ikmal edilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını değerlendirmekteyiz. Bu doğrultuda GFS Holding’in halka arzına yönelik niyetimizin ve kararlılığımızın devam ettiğini bildirmek isteriz.

(GLYHO) Global Yatırım Holding A.Ş. KAP bildirimi
Gönderim Tarihi: 22.11.2023
Kaynak: kap.org.tr

Dahil Olduğu Endeksler :
gfs-holding-a-s