1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arz sonuçları

1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arz sonuçları

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (Şirket) paylarının halka arzı 14–15 Kasım 2023 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleştirilmiştir.

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payın halka arz fiyatı 125,00 TL olarak belirlenmiş olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.187.500.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 1,92 katına denk gelen 2.279.546.250 TL karşılığı 18.236.370 TL nominal değerli dağıtıma dahil edilen talep gelmiştir.

Halka arza toplamda 3.048.929 yatırımcı katılmıştır.

Şirket paylarının halka arzında yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dağıtılan Pay Miktarı
- 3.048.929 katılım ~ 3 Lot (375 TL).
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 3.042.950 9.481.495 %99.80
Yurt İçi Kurumsal 37 111 %0.00
Yurt Dışı Bireysel 5.942 18.394 %0.19
Toplam 3.048.929 9.500.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
binho-1000-yatirimlar-holding-a-s