Agrotech Yüksek Teknoloji (AGROT) halka arz sonuçları

Agrotech Yüksek Teknoloji (AGROT) halka arz sonuçları

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.’nin (“Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 15-16-17 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Şirket’in 1 TL nominal payları 5,21 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 300.000.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 1.563.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda,
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 1,64 katı,
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 7,21 katı talep toplanmıştır.

Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 3,31 katı talep toplanmıştır.

Halka arz sonucunda, 3.048.095 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 131 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olmak üzere, toplam 3.048.226 yatırımcıya dağıtım yapılmıştır.

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dağıtılan Pay Miktarı *
- 3.048.095 katılım ~ 69 Lot (359 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 3.048.095 210.000.000 %70
Yurt İçi Kurumsal 131 90.000.000 %30
Toplam 3.048.226 300.000.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
agrotech-yuksek-teknoloji-ve-yatirim-a-s