Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) halka arz sonuçları

Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) halka arz sonuçları

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin (“Akfen Yenilenebilir”, veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 8-9-10 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Şirket’in toplam 340.370.703 TL nominal değerli payları halka arz edilmiştir.

Şirket’in 1 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 9,80 TL olarak belirlenmiş olup, 340.370.703 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 3.335.632.889,4 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 91,11 katı, Akfen Grubu Çalışanlarına planlanan tahsisatın yaklaşık 1,41 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının 17,69 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının ise 1,89 katı talep gelmiştir. Halka arzda tüm yatırımcı kategorilerinden toplam talep edilen nominal pay adedi 7.776.921.566 olup tahsis edilen 340.370.703 TL nominal değerli payın 22,84 katıdır.

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi ve yüzde beşten fazla pay alan yatırımcılara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurtiçi Bireysel 418.415 68.074.141 %20
Şirket Çalışanları 517 34.037.070 %10
Yurtiçi Kurumsal 186 68.074.141 %20
Yurtdışı Kurumsal 5 170.185.351 %50
Toplam 419.123 340.370.703 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi/kişiler;
Ad/Unvan Oran Nominal Tutar (TL) Faaliyet Konusu Ülke Alım Amacı
Capital Union Bank Ltd %22.5 76.685.351 Bankacılık Bahamalar Kendi Nam ve Hesabına
Iceberg Management Limited %9.6 32.600.000 Yatırım Yönetim Şirketi Man Adası Kendi Nam ve Hesabına
Saturn Investment Ltd %10.3 35.000.000 Yatırım Yönetim Şirketi Jersey Kendi Nam ve Hesabına
akfen-yenilenebilir-enerji-a-s