Altınay Savunma Teknolojileri (ALTNY) halka arz sonuçları

Altınay Savunma Teknolojileri (ALTNY) halka arz sonuçları

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.’nin (“ALTNY”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 08-09-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 32,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 58.823.530 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 1.882.352.960 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda, toplam 3.673.554 başvurudan, halka arz edilen 58.823.530 TL nominal değerli payların 6,99 katına denk gelen 411.347.727 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,40 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 17,74 katı, Altınay Grubu Çalışanlarına tahsis edilen payların 1,72 katı talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dağıtılan Pay Miktarı *
- 3.627.803 katılım ~ 12 Lot (384 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 3.627.803 40.588.236 %69
Yurt İçi Kurumsal 325 17.647.059 %30
Şirket Çalışanları 458 588.235 %1
Toplam 3.628.586 58.823.530 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
ALTNY-altinay-savunma-teknolojileri-a-s