Alves Kablo (ALVES) halka arz sonuçları

Alves Kablo (ALVES) halka arz sonuçları

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Alves Kablo” veya “Şirket”) paylarının halka arzında 22 – 23 Şubat 2024 tarihleri arasında talep toplanmıştır.

Alves Kablo’nun sermayesinin 120.000.000 TL’den 160.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 40.000.000 TL nominal değerli 40.000.000 adet pay halka arz edilmiştir.

Alves Kablo paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 19,45 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 778.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 2,2 katı,
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 17,5 katı olmak üzere toplamda 5,3 kat filtrelenmemiş talep gelmiştir.

Dağıtılan Pay Miktarı *
- 2.870.401 katılım ~ 12 Lot (233 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 2.870.401 32.000.000 %80
Yurt İçi Kurumsal 215 8.000.000 %20
Toplam 2.870.616 40.000.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
alves-kablo-san-ve-tic-a-s