Artemis Halı (ARTMS) halka arz sonuçları

Artemis Halı (ARTMS) halka arz sonuçları

Artemis Halı A.Ş. paylarının halka arzı 27 – 28 Şubat 2024 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşmiştir.

Artemis Halı’nın sermayesinin 50.000.000 TL’den 70.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 20.000.000 TL nominal değerli 20.000.000 adet pay halka arz edilmiştir.

Artemis Halı paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 25,35 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 507.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 5,8 katına denk gelen yaklaşık 3,0 milyar TL karşılığı filtre edilmemiş 116.554.321 TL nominal değerli talep gelmiştir. Halka arza toplamda 2.189.498 yatırımcı katılmıştır.

Artemis Halı halka arzı kapsamında toplam 2.185.014 yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 4.435 yabancı gerçek kişi yatırımcı, 49 yerli kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 2.189.498 yatırımcı 20.000.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir.

Yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dağıtılan Pay Miktarı
- 2.189.498 katılım ~ 10 Lot (253 TL).
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 2.185.014 19.959.421 %99.90
Yurt İçi Kurumsal 49 448 %0.00
Yurt Dışı Bireysel 4.435 40.131 %0.20
Toplam 2.189.498 20.000.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
artemis-hali-a-s