Asce Gayrimenkul (ASGYO) halka arz sonuçları

Asce Gayrimenkul (ASGYO) halka arz sonuçları

ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 27 – 28 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 12,60 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 165.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 2.079.000.000 TL olmuştur.

Halka arzda;
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,00 katı,
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ise yaklaşık 3,23 katı oranında talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 1.320.026 132.000.000 %80
Yurt İçi Kurumsal 109 33.000.000 %20
Toplam 1.320.135 165.000.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
asce-gayrimenkul-yatirim-ortakligi-a-s