Atakey Patates Gıda (ATAKP) halka arz sonuçları

Atakey Patates Gıda (ATAKP) halka arz sonuçları

Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 19-20-21 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Şirket’in 1 TL nominal değerli pay için 39,50 TL fiyat ile halka arz edilen, 28.224.000 TL nominal değerli paylarının satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 1.114.848.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda,
– Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 3,86 katı ve
– Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 9,40 katı talep toplanmıştır.

Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 4,97 katı talep toplanmıştır.

Halka arz sonucunda, 1.665.366 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcı olmak üzere, toplam 1.665.576 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.

Halka arza ilişkin planlanan tahsisat, yatırımcılardan gerçekleşen dağıtım bilgisi, aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 1.665.366 22.579.20 %80
Yurt İçi Kurumsal 210 5.644.800 %20
Toplam 1.665.576 28.224.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
atakey-patates-gida-san-ve-tic-a-s