Avrupakent Gayrimenkul (AVPGY) halka arz sonuçları

Avrupakent Gayrimenkul (AVPGY) halka arz sonuçları

13-14-15 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzı tamamlanmıştır.

Halka arzda pay başına fiyat 55,08 TL olarak belirlenmiş ve halka arz edilen 100.000.000 adet payın tamamı satılmıştır.

Halka arz boyutu 5.508.000.000 TL ve halka açıklık oranı %25,00 olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda, toplam 8.112.400.626,96 TL tutarında ve 147.283.962 adet paya karşılık gelen, toplam 3.755.503 adet filtrelenmemiş başvuru alınmıştır.

Halka arzda,
– Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 1,23 katı ve
– Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 2,47 katı talep toplanmıştır.

Halka arzda planlanan tahsisatın toplam 1,47 katı talep toplanmıştır.

Halka arz sonucunda, 3.653.597 adedi Yurtiçi Bireysel Yatırımcı olmak üzere, toplam 3.654.448 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.

Halka arz sonucunda, halka arzın,
– %78,63’üne denk gelen 78.630.631 adet pay Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a,
– %1,37’sine denk gelen 1.369.369 adet pay Grup Çalışanları’na ve
– %20,00’sine denk gelen 20.000.000 adet pay Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a dağıtılmıştır.

Halka arza ilişkin gerçekleşen dağıtım bilgisi, aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Dağıtılan Pay Miktarı *
- 3.653.597 Katılım ~ 22 Lot (1211 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 3.653.597 78.630.631 %78.63
Grup Çalışanları 732 1.369.369 %1.37
Yurt İçi Kurumsal 119 20.000.000 %20
Toplam 3.654.448 100.000.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
avrupakent-gayrimenkul-yatirim-ortakligi-a-s