Baydöner (BYDNR) halka arz sonuçları

Baydöner (BYDNR) halka arz sonuçları

15-16 Ağustos 2023 tarihlerinde talep toplanan Baydöner Restoranları A.Ş. paylarının halka arzında 1 TL nominal değerli pay fiyatı 21,00 TL olarak belirlenmiştir.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre, nominal halka arz büyüklüğü olan 18.000.000 TL’nin 3,23 katına denk gelen filtrelenmemiş 58.129.393 TL nominal değerli talep gelmiştir.

Halka arz sonucunda sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla satışa sunulan 18.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir.

Dağıtım sonuçları aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmuştur.

Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 1.262.310 17.973.637 %99.854
Yurt İçi Kurumsal 54 723 %0.004
Yurt Dışı Bireysel 1.851 25.640 %0.142
Toplam 1.264.215 18.000.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
bydnr-baydoner-restoranlari-a-s