Bien Yapı (BIENY) halka arz sonuçları

Bien Yapı (BIENY) halka arz sonuçları

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin (“Bien Yapı”, veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 11-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Şirket’in toplam 72.326.119 TL nominal değerli payları halka arz edilmiştir.

Şirket’in 1 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 42,80 TL olarak belirlenmiş olup, 72.326.119 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 3.095.557.893,2 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 1.445.610 52.731.008 %72.9
Yurt İçi Kurumsal 68 18.711.553 %25.9
Yurt Dışı Kurumsal 1 115.000 %0.2
Şirket Çalışanları 461 768.558 %1.1
Toplam 1.446.140 72.326.119 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
bien-yapi-urunleri-san-turizm-ve-tic-a-s