Borlease Otomotiv (BORLS) halka arz sonuçları

Borlease Otomotiv (BORLS) halka arz sonuçları

BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.’nin (“Borlease”, veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 11-12-13 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 25,29 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 51.700.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 1.307.493.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda, toplam 4.301.297 yatırımcıdan, halka arz edilen 51.700.000 TL nominal değerli payların 4,46 katına denk gelen 230.376.770 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Halka arzda, ek satışa konu edilen 4.700.000 TL nominal değerli payların tamamı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir.

Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,87 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 9,83 katı talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dağıtılan Pay Miktarı *
- 4.222.549 katılım ~ 10 Lot (252 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 4.222.549 39.950.000 %77.27
Yurt İçi Kurumsal 52 11.750.000 %22.73
Toplam 4.222.601 51.700.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
borlease-otomotiv-a-s