Cvk Maden (CVKMD) halka arz sonuçları

Cvk Maden (CVKMD) halka arz sonuçları

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“CVKMD”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 06.04.2023 ve 07.04.2023 tarihlerinde, Tera Yatırım Konsorsiyum Liderliğinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile gerçekleşmiştir.

Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 35.000.000 TL’den 42.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 7.000.000 TL nominal değerli 7.000.000 adet B grubu pay ile ortak satış kapsamında 1.400.000 TL nominal değerli 1.400.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 8.400.000 TL nominal değerli 8.400.000 adet B grubu pay halka arz edilmiştir.

Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 105 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 882.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 4,28 katı, Şirket Çalışanlarına nihai tahsisat tutarı ve miktarı kadar, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 9,57 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 4,67 katı talep gelmiştir.

Halka arza toplamda 1.470.906 yatırımcı katılmış olup 1.452.252 yatırımcıya dağıtım gerçekleşmiştir.

Şirket paylarının halka arzında yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurtiçi Bireysel 1.452.062 6.245.887 %74.36
Şirket Çalışanları 69 54.113 %0.64
Yurtiçi Kurumsal 114 1.260.000 %15
Yurtdışı Kurumsal 7 840.000 %10
Toplam 1.452.252 8.400.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
cvk-maden-isletmeleri-san-ve-tic-a-s