Dijital Türk Lirası Birinci Faz Değerlendirme Raporu

Dijital Türk Lirası Birinci Faz Değerlendirme Raporu

29 Aralık 2022 tarihli 2022-55 sayılı Dijital Türk Lirası Kullanımına İlişkin Basın Duyurusunda; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yürütülmekte olan Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci faz çalışmaları kapsamında, yapılan testler sonucu elde edilen bulguların geniş kapsamlı bir değerlendirme raporu ile paylaşılacağı duyurulmuştu.

Birinci faz pilot test çalışmaları çerçevesinde belirli lokasyonlarda pilot uygulama testlerinin gerçekleştirilmesi ve testler sonucunda kullanıcı deneyimi ile sistem performansının ölçülmesi amaçlanmıştır.

Değerlendirme Raporu ile, TCMB bünyesinde gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarının ve Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu paydaşlarıyla birlikte yürütülen birinci fazın bulguları ile projede benimsenen yaklaşımlar paylaşılmaktadır. Dijital Türk Lirası Birinci Faz Değerlendirme Raporuna buradan erişilebilmektedir.

Kaynak: tcmb.gov.tr
tcmb