Ebebek (EBEBK) halka arz sonuçları

Ebebek (EBEBK) halka arz sonuçları

Ebebek Mağazacılık A.Ş. (“Ebebek” veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 29.08.2023, 31.08.2023 ve 01.09.2023 tarihlerinde, Ünlü Menkul Konsorsiyum Liderliğinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile gerçekleşmiştir.

Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 136.000.000 TL’den 160.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 24.000.000 TL nominal değerli 24.000.000 adet B grubu pay ile ortak satış kapsamında 16.000.000 TL nominal değerli 16.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 40.000.000 TL nominal değerli 40.000.000 adet B grubu pay halka arz edilmiştir.

Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 46,50 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.860.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda; halka arz edilen 40.000.000 TL nominal değerli payların 7,7 katına denk gelen 307.900.862 TL nominal değerli talep gelmiştir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 6,0 katı, Grup Çalışanlarının tahsisat tutarının yaklaşık 2,2 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 14,0 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 5,0 katı talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden dağıtım tutarları yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 3.803.496 19.200.000 %48
Grup Çalışanları 1.107 800.000 %2
Yurt İçi Kurumsal 208 10.000.000 %25
Yurt Dışı Kurumsal 24 10.000.000 %25
Toplam 3.804.835 40.000.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi/kişiler;
Ad/Unvan Oran Nominal Tutar (TL) Faaliyet Konusu Ülke Alım Amacı
East Capital %5.25 2.100.000 Fon Yönetimi İsveç Kendi nam/hesabına
Franklin Templeton Investments %5.25 2.098.000 Fon Yönetimi ABD Kendi nam/hesabına
ebebk-ebebek-magazacilik-a-s