Efor Çay (EFORC) halka arz sonuçları

Efor Çay (EFORC) halka arz sonuçları

Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 26 – 27 – 28 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 14,50 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 90.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 1.305.000.000 TL olmuştur.

Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,01 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara yaklaşık 1,80 katı oranında talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dağıtılan Pay Miktarı *
- 540.512 katılım ~ 125 Lot (1812 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 540.512 67.500.000 %75
Yurt İçi Kurumsal 64 22.500.000 %25
Toplam 540.576 90.000.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi/kişiler;
Ad/Unvan Oran Nominal Tutar (TL) Faaliyet Konusu Ülke Alım Amacı
A1 Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Yoğun) %14,79 13.308.458 Fon Yönetimi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
EFORC-efor-cay-sanayi-tic-a-s