Eksun Gıda (EKSUN) halka arz sonuçları

Eksun Gıda (EKSUN) halka arz sonuçları

Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Sonuçları

15-16-17 Mart 2023 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile gerçekleştirilen Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının halka arzı sonuçlanmıştır.

Halka arz sonucunda 48,90 TL’den sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 20.042.502 TL nominal payların tamamı satılmıştır.

Halka arzda toplam 1.282.759 yatırımcıdan halka arz edilen 20.042.502 TL nominal değerli payların 15,03 katına denk gelen 301.146.986 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi gelmiştir.

Halka arzda
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 9,84 katı,
Şirket Çalışanları’na tahsis edilen payların 1,45 katı,
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 25,31 katı,
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 10,30 katı talep gelmiştir.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 11.424.226 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %57’sine denk gelen paylar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a, toplam 601.276 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %3’üne denk gelen paylar Şirket Çalışanları’na, 7.014.875 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %35’ine denk gelen paylar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a ve 1.002.125 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %5’ine denk gelen paylar Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a dağıtılmıştır.

Halka arz fiyatı üzerinden halka arz tahsisatı, dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında ve yüzde beşten fazla pay alan yatırımcılara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurtiçi Bireysel 1.209.314 11.424.226 %57
Şirket Çalışanları 1.373 601.276 %3
Yurtiçi Kurumsal 169 7.014.875 %35
Yurtdışı Kurumsal 5 1.002.125 %5
Toplam 1.210.861 20.042.502 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi/kişiler;
Ad/Unvan Oran Nominal Tutar (TL) Faaliyet Konusu Ülke Alım Amacı
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. %9.79 1.962.500 Fon Yönetimi Türkiye Yönetmekte Olduğu Fonların Nam ve Hesabına
Re-Pıe Portföy Yönetimi A.Ş. %7.17 1.437.500 Fon Yönetimi Türkiye Yönetmekte Olduğu Fonların Nam ve Hesabına
eksun-gida-tarim-san-ve-tic-a-s-2