Eksun Gıda (EKSUN) izahnamedeki değişiklikler

Eksun Gıda (EKSUN) izahnamedeki değişiklikler

Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından 09.03.2023 tarih ve 13/308 sayılı toplantısında onaylanan ve 10.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), ihraççı (www.eksun.com.tr) ve halka arza aracılık eden Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.ykyatirim.com.tr) internet sitelerinde duyurulan izahnamenin 198, 200, 205 ve 219. sayfalarında meydana gelen değişiklikler ve izahnamenin değişiklikleri içeren tam metni (2. kısım) ektedir. Güncellenmiş izahnamenin 198, 200, 205 ve 219. sayfaları ilgili tüm taraflarca yeniden imzalanmış olup SPK tarafından 14.03.2023 tarihinde onaylanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

eksun-gida-tarim-san-ve-tic-a-s-2