Enerya Enerji (ENERY) halka arz sonuçları

Enerya Enerji (ENERY) halka arz sonuçları

Enerya Enerji A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 14-15-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 88,76 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 39.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 3.461.640.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arz edilen toplam 39.000.000 TL nominal değerli payların 2,71 katına denk gelen 105.705.253 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen toplam 27.300.000 TL nominal değerli payların 2,46 katı filtrelenmemiş talep gelmiştir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen 9.750.000 TL nominal değerli payların 3,52 katı, Yurt Dışı Kurumlar Yatırımcılara tahsis edilen 1.950.000 TL nominal değerli payların ise 2,17 katı filtrelenmemiş talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 2.636.849 27.300.000 %70
Yurt İçi Kurumsal 149 9.750.000 %25
Yurt Dışı Kurumsal 10 1.950.000 %5
Toplam 2.637.008 39.000.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
enery-enerya-enerji-a-s