Europower Enerji (EUPWR) halka arz sonuçları

Europower Enerji (EUPWR) halka arz sonuçları

12-13-14 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı tamamlanmıştır.

Halka arzda pay başına fiyat 40,60 TL olarak belirlenmiş ve halka arz edilen 50.000.000 adet pay ile ek satış kapsamında 10.000.000 adet pay olmak üzere,
toplam 60.000.000 adet payın tamamı satılmıştır.

Halka arz boyutu 2.436.000.000 TL ve halka açıklık oranı %27,27 olarak gerçekleşmiştir.
Halka arzda, toplam 9.813.686.408,40 TL tutarında ve 241.716.414 adet paya karşılık gelen, toplam 2.240.284 adet filtrelenmemiş başvuru alınmıştır.

Halka arzda,
– Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 3,38 katı,
– Grup Çalışanları’na tahsis edilen payların 2,03 katı ve
– Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 12,17 katı talep toplanmıştır.

Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 4,83 katı talep toplanmıştır.

Halka arz sonucunda, 2.116.948 adedi Yurtiçi Bireysel Yatırımcı olmak üzere, toplam 2.118.379 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.

Halka arz sonucunda, halka arzın,
%83,33’üne denk gelen 50.000.000 adet pay Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a,
%2,50’sine denk gelen 1.500.000 adet pay Grup Çalışanları’na ve
%14,17’sine denk gelen 8.500.000 adet pay Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a dağıtılmıştır.

Halka arza ilişkin planlanan tahsisat, yatırımcılardan gerçekleşen dağıtım bilgisi, aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurtiçi Bireysel 2.116.948 50.000.000 %83.33
Şirket Çalışanları 1.184 1.500.000 %2.50
Yurtiçi Kurumsal 247 8.500.000 %14.17
Toplam 2.118.379 60.000.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
europower-enerji-ve-otomasyon-teknolojileri-san-tic-a-s