Forte Bilgi İletişim (FORTE) halka arz sonuçları

Forte Bilgi İletişim (FORTE) halka arz sonuçları

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (“Forte” veya “Şirket”) paylarının halka arzı 8 – 9 Haziran 2023 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşmiştir.

Forte’nin sermayesinin 45.000.000 TL’den 67.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 22.000.000 TL nominal değerli 22.000.000 adet pay halka arz edilmiştir.

Forte paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 12,12 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 266.640.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 1,3 katına denk gelen 831,6 milyon TL karşılığı filtre edilmemiş 68.611.502 TL nominal değerli talep gelmiştir.

Halka arza toplamda 660.379 yatırımcı katılmıştır.

Forte halka arzı kapsamında toplam 659.270 yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 1.078 yabancı gerçek kişi yatırımcı, 29 yerli kurumsal yatırımcı, 2 yabancı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 660.379 yatırımcı 22.000.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir.

Yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 659.270 21.963.882 %99.84
Yurt İçi Kurumsal 29 957 %0.00
Yurt Dışı Bireysel 1.078 35.088 %0.16
Yurt Dışı Kurumsal 2 73 %0.00
Toplam 660.379 22.000.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
forte-bilgi-iletisim-teknolojileri-ve-savunma-sanayi-a-s