Fuzul Gayrimenkul (FZLGY) halka arz sonuçları

Fuzul Gayrimenkul (FZLGY) halka arz sonuçları

Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 20-21 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 8,90 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 91.860.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 817.554.000 TL olmuştur.

Halka arzda;
– Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 3,0 katı,
– Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ise yaklaşık 4,3 katı oranında talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 1.326.756 65.396.750 %71.2
Yurt İçi Kurumsal 113 13.779.000 %15
Yurt Dışı Kurumsal 5 12.684.250 %13.8
Toplam 1.326.874 91.860.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
fuzul-gayrimenkul-yatirim-ortakligi-a-s