Gıpta Ofis Kırtasiye (GIPTA) halka arz sonuçları

Gıpta Ofis Kırtasiye (GIPTA) halka arz sonuçları

Gıpta Ofis Kırtasiye Ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 6 – 7 – 8 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 20,90 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 40.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 836.000.000 TL olmuştur.

Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 5,18 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ise yaklaşık 11,36 katı oranında talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 3.364.768 28.000.000 %70
Yurt İçi Kurumsal 165 12.000.000 %30
Toplam 3.364.933 40.000.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
gipta-ofis-kirtasiye-ve-promosyon-urunleri-imalat-san-a-s