Halka arzlara ilişkin önemli bilgilendirme

Halka arzlara ilişkin önemli bilgilendirme

SPK’nın 30.03.2023 tarihli İlke Kararı gereği, payların ilk halka arzında dağıtımdan pay alan yatırımcıları kapsayan yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Bu karar uyarınca, payların ilk halka arzında dağıtımdan pay alanlar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihi itibarıyla:
• 90 gün boyunca borsa dışında satamaz.
• Başka yatırımcı hesaplarına virman yapamaz.
• Borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.

SPK’nın 128.21 (30/03/2023 tarihli ve 20/412 s.k.) sayılı İlke Kararı’na buradan ulaşabilirsiniz.

spk-sermaye-piyasasi-kurumu