Hareket Proje Taşımacılığı (HRKET) halka arz sonuçları

Hareket Proje Taşımacılığı (HRKET) halka arz sonuçları

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.’nin (HRKET) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 15-16-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 70,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 24.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 1.680.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda, toplam 1.961.635 başvurudan, halka arz edilen 24.000.000 TL nominal değerli payların 4,25 katına denk gelen 101.901.886 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 1,27 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 13,18 katı, Hareket Grubu Çalışanlarına tahsis edilen payların 1,03 katı talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dağıtılan Pay Miktarı *
- 1.956.272 katılım ~ 10 Lot (700 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 1.956.272 17.760.000 %74
Yurt İçi Kurumsal 213 6.000.000 %25
Şirket Çalışanları 192 240.000 %1
Toplam 1.956.677 24.000.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
HRKET-hareket-proje-tasimaciligi-ve-yuk-muhendisligi-a-s