Hat-San Gemi (HATSN) halka arz sonuçları

Hat-San Gemi (HATSN) halka arz sonuçları

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Hat-San Gemi” veya “Şirket”) paylarının halka arzında 14 – 15 Eylül 2023 tarihleri arasında talep toplanmıştır.

Hat-San Gemi’nin sermayesinin 188.037.093 TL’den 221.500.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 33.462.907 TL nominal değerli 33.462.907 adet pay ve mevcut ortaklardan Pekar Grup İnşaat A.Ş.’ye ait 10.837.093 TL nominal değerli 10.837.093 adet pay olmak üzere toplam 44.300.000 TL nominal değerli 44.300.000 adet pay halka arz edilmiştir.

Hat-San Gemi paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 22,60 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.001.180.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 3,7 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 14,3 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar tahsisat tutarının 2,3 katı olmak üzere toplamda 5,7 kat filtrelenmemiş talep gelmiştir.

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *
3.735.310 katılım ~ 9 Lot (203 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 3.735.310 31.010.000 %70
Yurt İçi Kurumsal 215 8.860.000 %20
Yurt Dışı Kurumsal 4 4.430.000 %10
Toplam 3.735.529 44.300.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
hatsn-hat-san-gemi-insaa-bakim-onarim-deniz-nakliyat-san-ve-tic-a-s