Horoz Lojistik (HOROZ) halka arz sonuçları

Horoz Lojistik (HOROZ) halka arz sonuçları

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 29-30-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 55,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 20.500.000 TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 4.100.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 1.353.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 20.500.000 TL nominal değerli payların 3,24 katına denk gelen 66.393.208 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Halka arzda, ek satış hariç, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,00 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 6,96 katı talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dağıtılan Pay Miktarı *
- 1.689.136 katılım ~ 11 Lot (605 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 1.689.136 18.450.000 %75
Yurt İçi Kurumsal 88 6.150.000 %25
Toplam 1.689.224 24.600.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
horoz-lojistik-kargo-hizmetleri-ve-tic-a-s