Ic Enterra Yenilenebilir Enerji (ENTRA) Borsa İstanbul’da işlem görme tarihi

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji (ENTRA) Borsa İstanbul’da işlem görme tarihi

IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin halka arz edilen 369.565.717 TL nominal değerli Şirket payları 04/04/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da 10 TL baz fiyat, “ENTRA.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.

İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bist İlk İşlem Tarihi : 4 Nisan 2024
ic-enterra-yenilenebilir-enerji-a-s