Ic Enterra Yenilenebilir Enerji (ENTRA) halka arz sonuçları

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji (ENTRA) halka arz sonuçları

IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 27-28-29 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Şirket’in 1 TL nominal değerli payları 10,00 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 369.565.717 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 3.695.657.170 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda,
• Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 1,41 katı ve
• Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 12,21 katı talep toplanmıştır.

Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 4,11 katı talep toplanmıştır.
Halka arz sonucunda, 3.586.255 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 276 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olmak üzere, toplam 3.586.531 yatırımcının talebi karşılanacak şekilde dağıtım yapılmıştır.

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dağıtılan Pay Miktarı *
3.586.255 katılım ~ 86 Lot (860 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 3.586.255 277.174.288 %75
Yurt İçi Kurumsal 276 92.391.429 %25
Toplam 3.586.531 369.565.717 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
ic-enterra-yenilenebilir-enerji-a-s