İdeal Finansal Teknolojiler (IDEAS) Şirket ünvan değişikliği

İdeal Finansal Teknolojiler (IDEAS) Şirket ünvan değişikliği

Borsamız Ana Pazar’da işlem görmekte olan “İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.” ticaret unvanının “Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.” olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 12/02/2024 tarihinden itibaren “Skyalp Finansal Teknolojiler” olarak değiştirilecektir.

Eski Ünvan: İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.
Yeni Ünvan: Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.

Borsa İstanbul A.Ş. KAP bildirimi
Gönderim Tarihi: 09.02.2024
Kaynak: kap.org.tr

ideal-finansal-teknolojiler-ve-danismanlik-a-s