İttifak Holding (ITTFH) Şirket ünvan değişikliği

İttifak Holding (ITTFH) Şirket ünvan değişikliği

Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2. maddesi, Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülerek tadil edilmiş olup, yeni unvan “Loras Holding A.Ş. ” 09.10.2023 tarih ve 10931 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Eski Ünvan: İttifak Holding A.Ş.
Yeni Ünvan: Loras Holding A.Ş.

(ITTFH) İttifak Holding A.Ş. KAP bildirimi
Gönderim Tarihi: 09.10.2023
Kaynak: kap.org.tr

loras-holding-a-s