İzdemir Enerji (IZENR) halka arz sonuçları

İzdemir Enerji (IZENR) halka arz sonuçları

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin (“İzdemir Enerji”, veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 8-9-10 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Şirket’in toplam 115.100.00 TL nominal değerli payları ile ek satış kapsamında 23.020.000 TL nominal değerli payları halka arz edilmiştir.

Şirket’in 1 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 19,00 TL olarak belirlenmiş olup, ek satış dahil 138.120.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 2.624.280.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda toplam 2.862.794 yatırımcıdan halka arz edilen 115.100.000 TL nominal değerli payların 4,6 katına denk gelen 525.808.101 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi gelmiştir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 5,3 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının ise 3,5 katı talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 2.648.422 92.080.000 %67
Yurt İçi Kurumsal 162 46.040.000 %33
Toplam 2.648.584 138.120.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
izenr-izdemir-enerji-elektrik-uretim-a-s