Kaleseramik (KLSER) halka arz sonuçları

Kaleseramik (KLSER) halka arz sonuçları

20-21 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. paylarının halka arzı tamamlanmıştır.

Halka arzda pay başına fiyat 25,00 TL olarak belirlenmiş ve halka arz edilen 109.390.465 adet payın tamamı satılmıştır.

Halka arz boyutu 2.734.761.625 TL ve halka açıklık oranı %21,25 olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda, toplam 9.148.048.550,00 TL tutarında ve 365.921.942 adet paya karşılık gelen, toplam 2.002.245 adet filtrelenmemiş başvuru alınmıştır.

Halka arzda,
– Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 2,6 katı,
– Kale Grubu Çalışanları’na tahsis edilen payların 1,7 katı ve
– Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 6,3 katı talep toplanmıştır.

Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 3,3 katı talep toplanmıştır.

Halka arz sonucunda, 1.917.446 adedi Yurtiçi Bireysel Yatırımcı olmak üzere, toplam 1.919.116 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.

Halka arz sonucunda, halka arzın,
– %79,00’ına denk gelen 86.418.467 adet pay Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a,
– %1,00’ına denk gelen 1.093.905 adet pay Kale Grubu Çalışanları’na ve
– %20,00’ına denk gelen 21.878.093 adet pay Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a dağıtılmıştır.

Halka arza ilişkin gerçekleşen dağıtım bilgisi, aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 1.917.446 86.418.467 %79
Kale Grubu Çalışanları 1.464 1.093.905 %1
Yurt İçi Kurumsal 206 21.878.093 %20
Toplam 1.919.116 109.390.465 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
kaleseramik-canakkale-kalebodur-seramik-san-a-s