Katılımevim (KTLEV) Borsa İstanbul’da işlem görme tarihi

Katılımevim (KTLEV) Borsa İstanbul’da işlem görme tarihi

Halka arz edilen Şirket payları 12/06/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da 13,43 TL/pay baz fiyat, “KTLEV.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.

İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bist İlk İşlem Tarihi : 12 Haziran 2023
katilimevim-tasarruf-finansman-a-s