Katılımevim (KTLEV) halka arz sonuçları

Katılımevim (KTLEV) halka arz sonuçları

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (“Katılımevim” veya “Şirket”) paylarının halka arzı 6 – 7 Haziran 2023 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşmiştir.

Katılımevim’in sermayesinin 150.000.000 TL’den 180.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 30.000.000 TL nominal değerli 30.000.000 adet pay ve mevcut ortakların sahip olduğu 30.000.000 TL nominal değerli 30.000.000 adet pay olmak üzere toplam 60.000.000 TL nominal değerli 60.000.000 adet pay halka arz edilmiştir.

Katılımevim paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 13,43 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 805.800.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 1,3 katına denk gelen 1,1 milyar TL karşılığı filtre edilmemiş 79.435.607 TL nominal değerli talep gelmiştir. Halka arza toplamda 474.210 yatırımcı katılmıştır.

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.’nin halka arzı kapsamında toplam 473.340 yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 839 yabancı gerçek kişi yatırımcı, 30 yerli kurumsal yatırımcı, 1 yabancı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 474.210 yatırımcı 60.000.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir.

Yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 473.340 33.967.240 %56.61
Yurt İçi Kurumsal 30 25.793.129 %42.99
Yurt Dışı Bireysel 839 64.631 %0.11
Yurt Dışı Kurumsal 1 175.000 %0.29
Toplam 474.210 60.000.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
katilimevim-tasarruf-finansman-a-s