Koç Metalurji (KOCMT) halka arz sonuçları

Koç Metalurji (KOCMT) halka arz sonuçları

Koç Metalurji A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 20,50 TL olarak belirlenmiş olup, halka arz edilen toplam 125.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleştirilmiş; buna göre toplam halka arz büyüklüğü 2.562.500.000 TL olmuştur.

Halka arzda; “Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar”dan planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 1,19 katı, “Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar”dan ise planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 5,42 katı talep gelmiştir. Halka arzda toplam 125.000.000 TL nominal değerli paylar için planlanan satış tutarının yaklaşık 2,46 katı talep gelmiştir.

Koç Metalurji A.Ş. paylarının halka arzında, yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dağıtılan Pay Miktarı *
- 2.633.984 katılım ~ 34 Lot (697 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 2.633.984 87.500.000 %70
Yurt İçi Kurumsal 194 37.500.000 %30
Toplam 2.634.178 125.000.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
KOCMT-koc-metalurji-a-s