Koza Polyester (KOPOL) halka arz sonuçları

Koza Polyester (KOPOL) halka arz sonuçları

Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Koza Polyester”, veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 5-6-7 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Şirket’in toplam 44.390.000 TL nominal değerli payları halka arz edilmiştir.

Şirket’in 1 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 24,50 TL olarak belirlenmiş olup, 44.390.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 1.087.555.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda toplam 1.850.176 yatırımcıdan halka arz edilen 44.390.000 TL nominal değerli payların 5,08 katına denk gelen 225.411.467 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi gelmiştir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 4,88 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının ise 5,68 katı talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurtiçi Bireysel 1.728.984 33.292.500 %75
Yurtiçi Kurumsal 169 11.097.500 %25
Toplam 1.729.153 44.390.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
koza-polyester-san-ve-tic-a-s