Kuzey Boru (KBORU) halka arz sonuçları

Kuzey Boru (KBORU) halka arz sonuçları

Kuzey Boru A.Ş.’nin (KBORU) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemiyle 7-8 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 36,20 TL olarak belirlenmiş olup toplam halka arz büyüklüğü 868.800.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre;
halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 3.499.987 adet emir ile satışa sunulan adedin 2,04 katına tekabül eden 24.000.000 adet nominal değerli paylar için 49.009.164 TL nominal değerli 1.774.131.737 TL tutarlı talep gelmiştir. Mükerrer tarama yapıldıktan sonra 3.456.228 adet yatırımcıdan gelen 48.409.313 TL nominal değerli talep miktarı dağıtıma konu edilmiş ve bu yatırımcılara 24.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir.

Kuzey Boru A.Ş. paylarının halka arzında yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dağıtılan Pay Miktarı
- 3.456.228 katılım ~ 7 Lot (253 TL).
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 3.449.487 23.953.225 %99.81
Yurt İçi Kurumsal 50 338 %0.00
Yurt Dışı Bireysel 6.690 46.430 %0.19
Yurt Dışı Kurumsal 1 7 %0.00
Toplam 3.456.228 24.000.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
kboru-kuzey-boru-a-s