Kuzugrup Gayrimenkul (KZGYO) halka arz sonuçları

Kuzugrup Gayrimenkul (KZGYO) halka arz sonuçları

Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“KZGYO”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 21.08.2023, 22.08.2023 ve 23.08.2023 tarihlerinde, Tera Yatırım Konsorsiyum Liderliğinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile gerçekleşmiştir.

Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 175.000.000 TL’den 200.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet B grubu pay ile ortak satış kapsamında 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 50.000.000 TL nominal değerli 50.000.000 adet B grubu pay halka arz edilmiştir.

Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 20,76 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.038.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda; halka arz edilen 50.000.000 TL nominal değerli payların 5,6 katına denk gelen 280.244.019 TL nominal değerli talep gelmiştir.
– Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 5,7 katı,
– Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 9,1 katı,
– Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,6 katı talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden dağıtım tutarları yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 2.085.606 27.500.000 %55
Yurt İçi Kurumsal 80 10.000.000 %20
Yurt Dışı Kurumsal 9 12.500.000 %25
Toplam 2.085.695 50.000.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
kzgyokuzugrup-gayrimenkul-yatirim-ortakligi-a-s