Lila Kağıt (LILAK) halka arz sonuçları

Lila Kağıt (LILAK) halka arz sonuçları

30 Nisan, 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile gerçekleştirilen Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı sonuçlanmıştır.

Halka arz sonucunda 37,39 TL’den sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 90.000.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 30.000.000 TL olmak üzere toplam 120.000.000 TL nominal payların tamamı satılmıştır.

Halka arzda toplam 3.573.719 yatırımcıdan halka arz edilen 120.000.000 TL nominal değerli payların 2,7 katına denk gelen 325.757.306 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi gelmiştir.

Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 1,6 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 6,5 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 3,1 katı talep gelmiştir.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 84.000.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %70’ine denk gelen paylar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a, 24.000.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %20’sine denk gelen paylar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a ve 12.000.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %10’nuna denk gelen paylar Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a dağıtılmıştır.

Halka arz fiyatı üzerinden dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Dağıtılan Pay Miktarı *
- 3.494.553 katılım ~ 26 Lot (972 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 3.494.553 84.000.000 %70
Yurt İçi Kurumsal 208 24.000.000 %20
Yurt Dışı Kurumsal 14 12.000.000 %10
Toplam 3.494.775 120.000.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
LILAK-lila-kagit-san-ve-tic-a-s